De Club vrijwilligers verdienen het beste!

De vrijwilligers binnen de vereniging zijn zeer belangrijk! Zij verzetten een hoop werk om de clubdoelstelling(en) te behalen. De inzet van vrijwilligers is dan ook onmisbaar.

Het vinden van vrijwilligers is voor veel organisaties een lastige opgave. Waarvoor willen we werven, welke taken zijn benodigd, hoeveel vrijwilligers zijn benodigd. Met E-vrijwilliger organiseer je de juiste man/vrouw op de juiste plek.

Waarom E-vrijwilliger?

De tool E-vrijwilliger heeft als primair doel de ondersteuning van vrijwilligerstaken binnen de organisatie. Daarbij richten wij ons op een efficiente organisatie, de inzetbaarheid en het aanstellen van leden/vrijwilligers aan taken.

De ontwikkeling van E-vrijwilliger voorziet een online tool welke sport organisaties ondersteuning biedt met de benodigde taken. Connecting vrijwilliger brengt vraag en aanbod makkelijk bij elkaar.

Arbitrage online streeft erna (sport) organisaties te ondersteunen op het gebied van organisatie, planning en beheer van de vrijwilligers.


Module E-vrijwilliger

Plannen & Toewijzen

E-vrijwilliger is de tool voor het plannen en aanstellen van leden/vrijwilligers aan taken voor je organisatie. Meld je aan of wordt aangesteld voor het verrichten van een taak.

Club portaal

Het club portaal biedt de leden/vrijwiligers van de organisatie inzicht in zijn/haar taken voor de organisatie! of vind je persoonlijke gegevens zoals deze zijn geadministreerd.

Website integratie

Met de Takenmonitor/banner bied je de website bezoekers in- en overzicht in de beschikbare taken. Volledig in huisstijl van de website.


BOOK ONLINE MEETING

Vraag een Demo aan met één van onze medewerkers.

Helpt Arbitrage online je club?

Meld je sport organisatie nu aan, inclusief upgrade for free!