Club events

ARBITRAGE ONLINE CLUB EVENTS!

Uit gesprekken met clubs blijkt dat een arbitrage coördinator gemiddeld 3-6 uur per week besteed aan het plannen- en organiseren van aanstellingen. Met arbitrage online wordt dit gereduceerd naar 1/2 uur per week. Er komt dus tijd vrij om te besteden aan begeleiding en opleiding waardoor het niveau van de gehele sport organisatie zal stijgen. Nieuwsgierig? we demonstreren het platform graag aan je!

Zorg voor clubarbitrage is onze missie. Ook een carriere als (assistent) scheidsrechter past binnen jouw sport organisatie. Helaas wordt de (ass.) scheidsrechter nog teveel gezien als noodzakelijk kwaad.

Arbitrage online biedt jouw sport organisatie Arbitrage events waarmee kwantiteit en kwaliteit van clubofficials wordt geactiveerd.

Zorg voor clubtaken in onze visie. De vrijwilligers binnen de vereniging zijn zeer belangrijk! Zij verzetten een hoop werk om de clubdoelstelling(en) te behalen. De inzet van vrijwilligers is dan ook onmisbaar.

Het vinden en organiseren van vrijwilligers is voor veel sport organisaties een lastige opgave. Waarvoor willen we werven, welke taken zijn benodigd, hoeveel vrijwilligers.

Met de module E-vrijwilliger organiseer je de juiste man/vrouw op de juiste plek.

Club event aanvragen!