Club arbitrage

ZORG VOOR CLUB OFFICIALS

Het werven, opleiden en aanstellen van clubofficials is voor veel sport organisaties een lastige opgave en zeer tijdrovend.

Waarvoor willen we werven, welke niveau's zijn benodigd, hoeveel club referees zijn benodigd. Met het project "Arbitrage Start-Up" optimaliseer je de aandachtsgebieden Arbitrage en wedstrijdbeheer binnen je sport organisatie.

ARBITRAGE EVENTS

Met aandacht en zorg voor clubarbitrage activeer en werf je vrijwilligers binnen je club.

Meer info... Demo

Past een carriere als teamreferee binnen jou club?

Meer info... Demo

Past een carriere als (Club) assistent scheidsrechter binnen jouw sport organisatie?

Meer info... Demo

De spelregels zijn veelal niet goed bekend bij vrijwilligers, leden en toeschouwers. Dit leidt tot onnodige frustraties naar spelers, coaches, toeschouwers en de ass.scheidsrechter.

Meer info... Demo

FairPlay certificering

Actief aan de slag met het arbitragebeleid binnen de club. Vergroot de kwaliteit en zichtbaarheid van de club arbiters en spelregelkennis van teamleden.

Beleidsplan club arbitrage

Het beleidsplan Club Arbitrage voorziet in het bevorderen van het bewustzijn, de acceptatie en toepassing van spelregels rondom trainings- en wedstrijdactiviteiten binnen de club.

Club optimalisatie

Verbeter de organisatie op de gebieden: arbitrage, wedstrijdbeheer en clubtaken.

BOOK ONLINE MEETING

Vraag een Demo aan met één van onze medewerkers.

Helpt Arbitrage online je club?

Meld je sport organisatie nu aan, inclusief upgrade for free!